On

Pallas Theatre – Dimitra Galani & Charis Alexiou, In blue velvet, 2012

Pallas Theatre – Dimitra Galani & Charis Alexiou, In blue velvet, 2012

Artistic Editing: Lina Nikolakopoulou
Scenography: Giorgos Gavalas, Ioannis Mourikis
Orchestration: Kostas Papadoukas, Giorgos Zachariou